PRODUKTY

ŠPECIÁLNE MAZIVÁ PRE ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE

AEROSOLOY A SPREJE

Reťazové spreje

PFPE fluórované aerosóly

Sulfid molbdénu (MoS2) v spreji

Prostriedky na odstraňovanie plesní bez silikónu

Penetračný sprej

Potravinárske aerosóly a spreje

Kvapaliny odstraňujúce škrípanie

Grafitové aerosóy

PTFE Aerosóly

Montážne pomôcky

Sprej na báze nitrid bóru

Medený sprej proti zadretiu

Penový čistiaci sprej

MAZIVÁ A GÉLY

Mazivá na báze vápnika

Mazivá na báze lítia 

Mazivá a gély

Mazivá na báze bária

PTFE mazivá

Silikónové mazivá

Kyslíkové mazivá a pasty

Mazivá proti zadieraniu

Vysokorýchlostné tuky

Tuky a gély zahustené bentonom

Mazivá tlmiace hluk

Komplexné mazivá na báze lítia

PFPE maziva

Mazivá pre potravinárstvo

Montážne mazivá

Prevodové mazivá

OLEJE A KVAPALINY

Syntetické oleje

Oleje PAO

Fluórované oleje PFPE

Polyúria mazivá

Komplexné mazivá na báze hliníka

Mazivá obsahujúce červenú gumu

Vysokoteplotné mazivá

Vysokoteplotné oleje

Kvapaliny na ochranu proti korózií

SUCHÝ NÁTEROVÝ FILM

Oleje na reťaze

Nátery na báze grafitu

Esterové oleje

Nátery na báze nitrid bóru

Silikónové oleje

Oleje bezpečné pre potraviny

Nátery disulfidu molybdénu (MoS2)

PTFE nátery

O - krúžkové nátery

Hydraulické oleje

Mazivá pre zadržiavacie a závesné systémy

MAZIVÁ A PASTY PROTI ZADIERANIU

Pasty zahustené bentronitom

Pasty proti zadieraniu

Pasty na kovanie

High Tech  priemyselné pasty a gély

Pasty na elektrické a hydralické zariadenia